Weź udział w konkursie

Wykonaj zdjęcie

testowanym aparatem
systemu EOS R


Wyślij zdjęcie które wg Ciebie najlepiej
podkreśla cechy systemu EOS R:
  • wysoką jakość przy trudnych warunkach oświetleniowych
  • umiejętność śledzenia oka osoby fotografowanej
  • funkcję szybkiego autofocusa

Co miesiąc

dla autora najlepszego zdjęcia
voucher na zakup produktów
Canon w sklepie partnerskim

Dodaj zdjęcie
Podane dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w Konkursie pod nazwą „Wielka bitwa influencerów”. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora podanych danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest przeprowadzenie Konkursu i promocja produktów Canon (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe Uczestnika mogą być ujawniane Organizatorowi Konkursu. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych przetwarzanych przez Administartora, otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego lub, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administartora, żądania ich przeniesienia (prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do danych przetwarzanych na podstawie umowy). Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożnością wzięcia udziału w Konkursie. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu oraz terminów przedawnienia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa.